ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

lxwm

ស៊ូចូវមេនប៊រធ័រឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-៥០១២-៦៦៥៩៩១១៥

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-២៥១២-៦៦៥៩៩១១៦

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-២៥១២-៦៦៥៩៩១១៧

អ៊ីមែល៖ robert@hengrunchina.com

អាស័យដ្ឋាន៖ 1 ជាន់ទី, ក្លោងទ្វារខាងកើត, អគារលេខ ៩, សួនឧស្សាហកម្មហេងរុនកាត់ដេរ, ផ្លូវ ១៨ ចេងហ៊ូខាងកើត, ស៊ូចូវ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង